ओरखडा

एक ओरखडा त्याचा
एक तिचा...
पुन्हा एक त्याचा
आणखी एक.....

काच धूसर होत जाते

पलीकडे स्वप्न सावध होतं
वाकुल्या अस्पष्ट दिसू लागतात!

एकमेकांत समंजस खाणाखुणा असाव्यात
काच चकचकीत पारदर्शी राहते..

-बागेश्री

Post a Comment

0 Comments