चौकोन

प्रेमाचा चौकोन रिकामा झाल्यानंतर,
तडजोडीने वाकलेले कोपरे दिसतात!

त्याची यथास्थित डागडूजी घ्यावी करून आणि
ठोकून टाकावा अंगणात...
सारवावा जरा गेरूने.

मनाच्या प्रवेशद्वारावर
सुलक्षणाची रांगोळी
काढायला बरा पडतो.

-बागेश्री

Post a Comment

0 Comments