चौकट

तुला वाटलं,
शेवटचा घाव तसा साधारण होता
पण आधी अनेक घाव सोसून सारं काही मोडकळीस आलेलं होतं,
बाहेरच्या चौकटीमुळे आत कसंबसं तग धरून होतं.

शेवटच्या घावासरशी त्या चैतन्याने उडून जाणं पसंत केलंय!

हे असंच होतं, चैतन्याला कायम भक्कम वास्तव्य हवं.
काळजी करू नकोस.

त्या निर्जीव चौकटीची काय व्यवस्था लावायची ते बघ.

-बागेश्री

Post a Comment

2 Comments

  1. Some time words have limitations to express what once feel... same is case with me but ultimate depth...

    ReplyDelete
  2. Some time words have limitations to express what once feel... same is case with me but ultimate depth...

    ReplyDelete