नीरगाठ

स्वतःचीच स्वतःला नीरगाठ बसते कधी कधी, सुटता सुटत नाही

-बागेश्री

Post a Comment

0 Comments