आत्मरस

मला माहितीय
ती बसली असेल
नैराश्याची शाल ओढून
नजर जमिनीत खोल गाडून
मनात उठणा-या लक्ष लाटांना
संयमाचा किनारा देत
स्तब्ध
आत्ममग्न....

मला माहितीय
कुणी हाक मारल्यावर
तीच नजर ती वर करेल
समोरचा तिची सैरभैर अवस्था
टिपूही शकणार नाही
इतक्या झर्रकन ती बदलेल भाव
आणि मारेल संसारात बुडी
खोल
आत्मरत....

मला माहितीय
ती आत आत शोधते आहे मला
मी मात्र पोहोचतच नाही
तिच्यापर्यंत
पण,
तिचीच बेचैनी
अंगभर ओढून इथे
एकल वावरत असतो
हे कळून येईल तेव्हा
टपटपेल तिच्याच डोळ्यातून
उष्ण
आत्मरस...

-बागेश्री

Post a Comment

0 Comments