सार्थक पावसाचं

तू नाजूकपणे
दुस-याही डोळ्यात काजळाची रेघ ओढलीस..
दोन्ही डोळे सवयीने मिचकावलेस
स्वतःच्याच डोळ्यात पहात
मोहक हसलीस....

असं तुझं धीट रूप
त्या अर्धमिटल्या तावदानातून पाहिलं,  वाटलं..

हुश्श!

महासागरांवरुन,
कमीदाबाचा- जास्तदाबाचा पट्टा
हे गणित जुळवत, सांभाळत
ह्या वर्षी मी,
कसल्या योग्यवेळी येऊन थडकलोय..
खरं सांगतो,

प्रवासाचा शीण पार निघून गेला

-बागेश्री

Post a Comment

0 Comments