सेफ्टी बेल्ट

गैरसमजाच्या एका ठोकरेत
नात्याचं कलेवर हातात येतं

शंका कुशंकेच्या अवघड घाटात
विश्वासाचा सेफ्टी बेल्ट कायम बांधावा

-बागेश्री

Post a Comment

0 Comments