सूर

स्वतःच्या कमाल उंचीवर पोहोचून
स्वतःतच सूर मारावा
उंची खोली सारं काही
एका उडीत समजून येते

-बागेश्री

Post a Comment

0 Comments