निस्वार्थ

शोधत राहतोस स्वार्थाचा एखादा ठिपका
माझ्या आत
डोळ्यातून आत्म्यापर्यंत
दरवेळी रिकाम्या हाताने
परतूनही
पुन्हा उर्मी असते
तुला खात्री आहे
शोध व्यर्थ नसल्याची
कधी माझ्या अस्तित्वाच्या काठाला
टेकून बस
शोधाची आदिम इच्छा त्यागून
तुझा भवताल
सुखद निस्वार्थाने व्यापून जाईल
-बागेश्री

Post a Comment

0 Comments