अस्तित्वाचा कापूस

आभाळाने साद घातल्यासारखं
काळीज ओढ घेतं
आणि वाटू लागतं
देहाची चौकट मोडून
चैतन्य जाईल उडून
कुठल्याही क्षणी..
मागे उरेल
फक्त अस्तित्वाचा कापूस
इतरांकरता
पिंजण्यापुरता

-बागेश्री

Post a Comment

0 Comments