काळजातली कविता

एखाद्या विचाराच्या
उनहून पाण्यात
काळीज ठेवावं गच्च भिजवून..
मुरू द्यावा विचार
त्याच्या रंध्रा रंध्रातून..
मग
पिळावं काळीज घट्ट
आणि भरावं पेन..
लिहावी
एखादी अस्खलित कविता

वाचणा-याच्या काळजाला ती
थेट न भिडली तर नवल!!

-बागेश्री

Post a Comment

0 Comments