पूर्णत्व

मनाची माती घट्ट मुट्ट कालवून
मी तयार केली
माझीच प्रतिकृती
बराच वेळ एकटक न्याहाळल्यावर
जाणवलं..
अजून बरेच संस्कार करायचे बाकी आहेत...

स्वतःमधे स्वत:पुरतं पूर्णत्व यायचं बाकी आहे..

-बागेश्री

Post a Comment

0 Comments