आरसा

त्याला ती आवडायची
तिला तो
तिच्यातल्या अनेक गोष्टी त्याच्यासारख्या होत्या
त्याच्या तिच्यासारख्या
तिचं चिडणं
त्याच्यासारखं
त्याचं समजून घेणं
तिच्यासारखं
तिचा त्रागा
त्याचं प्रेम
तिचं गंभीर होणं
त्याचं द्रवणं 
ती आत्मकेंद्री
तो विचारी
ती गहन
तो गुढ
त्या दोघांचं
सगळंच कसं
एकमेकांसारखं....
...... पण तरीही कधीतरी
कुणीतरी एक, दुस-यापासून दूर झाला
दुसराही हळूहळू
दूर, खूप दूर गेला...

तसेही, दोन आरसे एकमेकांमध्ये काय शोधू शकतात?

-बागेश्री 

Post a Comment

0 Comments