गाळ

इतिहासाचा गाळ सातत्याने वाहत येऊन वर्तमानावर साचू लागला की भविष्ये तुंबणारच!

-बागेश्री

Post a Comment

0 Comments