राधाक्षण

श्यामा,
दिवसभराच्या दगदगीनंतर
श्रांत होताना
तुझ्या भवताली
नक्कीच काही
राधाक्षण रेंगाळत असतील ना रे?
काय करतोस तू नक्की त्यांचं..
तुझ्या भोवताली असू देतोस
की, घेतोस उचलून कवेमध्ये
की, डोळाभर ते पाहून
मिटून घेतोस तुझे
विशाल टपोरे डोळे?
आपसूक
बासरीसाठी हात सरसावत
असेल रे तुझा
आणि ती शेल्यात नाही
पाहून चुटपुटतही असशील
की रमतोस,
रमतोस तसाच शांत
पापण्यामागे दडवलेल्या
राधाक्षणात, श्यामा?
तुझ्या दिव्य शक्तीने
तू जिवंत का करत नाहीस
त्या क्षणांतून मलाच
प्रत्यक्षात..
मी उरेन फक्त भवताली तुझ्या
करणार नाही हट्ट कसलाच
मला फक्त एकदा
एकदा तुझ्या
विशाल डोळ्यांत
प्रत्यक्षात आरपार व्हायचंय
कान्हा..
प्रत्यक्षात आरपार व्हायचंय


-बागेश्री 

Post a Comment

0 Comments