परतीचा प्रवास (Come Back Home)

परतीचा प्रवास सुरू केला आणि
मला भेटत गेले
तेच पर्वत
तीच झाडे
तेच पक्षी
तेच वाडे
ज्यांना ओलांडून
मजल दरमजल करत
मी गाठला होता
अपेक्षित मुक्काम.

मुक्कामाकडे येताना
घरून घेतले होते सोबतीला
थोडेसे बालपण
एकच महत्वाकांक्षा
आकाशाला भिडण्याची
उरातली आकांक्षा..
लहान सहान आवडी
रंगबिरंगे पेन
नवी कोरी डायरी
एक मन बेचैन...
पण प्रवास फार लांबचा
हळू हळू सारे काही बदलत गेले!
काही सोडावे
तर काही सूटत गेले.....
रिकाम्या हातानी
मुक्काम गाठला तेव्हा
स्वतःसकट सारे
नवे नवे वाटले...
नव्याच्या नवलाईत
नवे ऋतू भेटले.
पण
वर्षे सरली तशी
आठवण तीव्र झाली
कुठूनतरी जून्या घराची
आर्त साद आली..

परतीचा प्रवास सुरू केला तेव्हा
भेटू लागले
तेच पर्वत, तीच झाडे
तेच पक्षी, तेच वाडे
आणि मला माहितीय
मी तिथेही, रिकाम्या हातानेच
पोहोचणार आहे.
पण मी, माझ्या
माझ्या घरी जाणार आहे.
-बागेश्री

#comebackhome

Post a Comment

0 Comments