मी इथेच होतो राधे

सोडवी स्वतःशी राधा
जगण्याची अवघड कोडी
उतरवून प्राणावरली
देहाची अवजड बेडी


ती शोधीत कान्हा जाते
उसवून देहाचे अस्तर
अन गोकुळ पिंजून येते
माघारी परि निरूत्तर
हे रोजच घडते राधा
फिरुनी देहातच शिरते
अस्तर अंगाभोवताली
होते तैसेची विणते..


जरि निपचित भासे राधा
परि धुमसे उरी निरंतर
सुटता सुटे ना कोडे
मिळता मिळे ना उत्तर!
का कान्हा गवसत नाही
अन् शोधही संपत नाही
मी दमून अवघी गेले
तो इतके जाणत नाही?


आसवातूनी राधेच्या
मग कान्हा झिरपत राही
"मी इथेच होतो राधे,
तू आत पाहिले नाही
तू आत पाहिले नाही..."
-बागेश्री

Post a Comment

0 Comments