स्वभाव

अभावाची जागा, तुम्ही ज्या भावाने भरता, त्यावरून ठरतो, तो तुमचा "स्वभाव"
-बागेश्री

Post a Comment

0 Comments